Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 03, 05, 07/07/2020 & SÁNG 04/07/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 03, 05, 07/07/2020 & SÁNG 04/07/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Phạm Thị Hiền 3/7/2020 A1
2 Dương Quốc Kim Ngân 3/7/2020 A1
3 Nguyễn Văn Lộc 3/7/2020 A1
4 Nguyễn Ngọc Cường 3/7/2020 A1
5 Trần Anh Hoàng 3/7/2020 A1
6 Đỗ Trung Hậu 3/7/2020 A1
7 Mai Minh Quang 3/7/2020 A1
8 Nguyễn Thanh Tùng 3/7/2020 A1
9 Đổ Lê Anh Việt 3/7/2020 A1
10 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 3/7/2020 A1
11 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 3/7/2020 A1
12 Thạch Thanh Thuận 3/7/2020 A1
13 Châu Tấn Phát 3/7/2020 A1
14 Nguyễn Thùy Bảo Nhi 3/7/2020 A1
15 Lê Văn Hoàng 3/7/2020 A1
16 Trương Quang Phương 3/7/2020 A1
17 Nguyễn Ngọc Bích 3/7/2020 A1
18 Trần Nguyễn Thiên Ân 3/7/2020 A1
19 Đào Thụy Mỹ Kim 3/7/2020 A1
20 Phạm Nguyễn Thái Sơn 3/7/2020 A1
21 Nguyễn Duy Hoàng Thư 3/7/2020 A1
22 Đặng Nguyên Phúc 3/7/2020 A1
23 Nguyễn Văn Tâm 3/7/2020 A1
24 Huỳnh Nhơn Hòa 3/7/2020 A1
25 Trương Thị Thùy Dương 3/7/2020 A1
26 Đặng Nguyên Ân 3/7/2020 A1
27 Trịnh Công Danh 3/7/2020 A1
28 Dương Thanh Hải 4/7/2020 A1
29 Trương Minh Thư 4/7/2020 A1
30 Nguyễn Đức Lâm 4/7/2020 A1
31 Phạm Quốc Bình 4/7/2020 A1
32 Nguyễn Anh Dũng 4/7/2020 A1
33 Trần Thị Hoài Phúc 4/7/2020 A1
34 Hà Trung Hiếu 4/7/2020 A1
35 Lê Thị Ánh Ngọc 5/7/2020 A1
36 Nguyễn Văn San 5/7/2020 A1
37 Lê Kim Thạnh 5/7/2020 A1
38 Phạm Ngọc Bảo Trân 5/7/2020 A1
39 Trương Minh Hùm 5/7/2020 A1
40 Trần Thanh Toàn 5/7/2020 A1
41 Phạm Lê Lai 7/7/2020 A1
42 Võ Thùy Dương 7/7/2020 A1
43 Nguyễn Thị Thanh Như 7/7/2020 A1
44 Nguyễn Hữu Trọng 7/7/2020 A1
45 Đỗ Đức Cường 7/7/2020 A1
Call Now Button