Danh sách nhận bằng A1 thi 3/3/2022

Danh sách nhận bằng A1 thi 3/3
STT Họ và Tên NS Hạng
1 Đặng Nhật An 1/6/2003 A1 3-3
2 Lê Nguyễn Thanh An 11/12/2003 A1 3-3
3 Ngô Văn An 12/12/1997 A1 3-3
4 Bùi Gia Bách 16/5/2003 A1 3-3
5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 7/12/1993 A1 3-3
6 Huỳnh Thị Phương Diễm 12/12/1996 A1 3-3
7 Hồ Hữu Đức 28/3/1996 A1 3-3
8 Nguyễn Văn Giàu 17/9/2000 A1 3-3
9 Nguyễn Quang Hải 2/1/1992 A1 3-3
10 Vũ Thượng Hải 17/10/2003 A1 3-3
11 Lương Huy Khang 6/5/2003 A1 3-3
12 Nguyễn Hoàng Khang 1/6/2001 A1 3-3
13 Nguyễn Duy Đăng Khoa 19/4/2003 A1 3-3
14 Lê Công Kiệt 30/1/2004 A1 3-3
15 Hoàng Ngọc Lâm 24/8/2003 A1 3-3
16 Đoàn Đức Lương 24/9/2003 A1 3-3
17 Võ Phạm Quang Minh 4/5/2001 A1 3-3
18 Nguyễn Ngọc Nghĩa 31/12/1990 A1 3-3
19 Ngô Thị Nguyệt 2/2/1993 A1 3-3
20 Nguyễn Linh Nhi 15/6/1999 A1 3-3
21 Nguyễn Đình Hạ Quyên 13/9/2003 A1 3-3
22 Nguyễn Thanh Tài 29/10/2003 A1 3-3
23 Nguyễn Minh Tân 13/9/2003 A1 3-3
24 Nguyễn Ngọc Thái 20/06/2003 A1 3-3
25 Võ Thị Minh Thảo 27/11/1960 A1 3-3
26 Phạm Gia QUốc Thống 6/6/1994 A1 3-3
27 Nguyễn Minh Thư 11/8/2003 A1 3-3
28 Nguyễn Nhựt Toàn 2/10/2003 A1 3-3
29 YAMANASHI TOMONOBU 28/8/1972 A1 3-3
30 Nguyễn Thị Kim Trang 10/7/1999 A1 3-3
31 Lê Trí 22/12/2003 A1 3-3
32 Nguyễn Văn Tú 2/5/1995 A1 3-3
33 Hồ Lê Anh Tuấn 29/5/2003 A1 3-3
34 Trương Thị Thanh Tuyền 20/11/2003 A1 3-3
35 Võ Kim Vy 6/11/2003 A1 3-3
36 Nguyễn Lê Hải Yến 24/9/2000 A1 3-3
37 Lương Ngọc Trí 24/11/1997 A1 3-3
5/5 - (1 bình chọn)
Call Now Button