Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 29/05/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 29/05/2020

 

STT HỌ VÀ TÊN HẠNG NGÀY THI
1 Chung Thanh Tuấn 29/5/2020 A1
2 Lê Ngọc Thái Thanh 29/5/2020 A1
3 Nguyễn Thị Hồng Lê 29/5/2020 A1
4 Jakub Niemiec 29/5/2020 A1
5 Tô Minh Tài 29/5/2020 A1
6 Nguyễn Thị Ánh Thu 29/5/2020 A1
7 Nguyễn Minh Khánh Trân 29/5/2020 A1
8 Nguyễn Hồng Nhiên 29/5/2020 A1
9 Trần Ngọc Khoa 29/5/2020 A1
10 Dương Hồng Dung 29/5/2020 A1
11 Nguyễn Thị Thắm 29/5/2020 A1
12 Lê Nguyễn Hiếu Thảo 29/5/2020 A1
13 Lê Nguyễn Toàn Nghĩa 29/5/2020 A1
14 Bùi Hữu Chương 29/5/2020 A1
15 Văn Thị Phương Tuyền 29/5/2020 A1
16 Trương Thị Diễm Thúy 29/5/2020 A1
17 Nguyễn Quang Thành 29/5/2020 A1
18 Trịnh Thị Mỹ Xuyên 29/5/2020 A1
19 Đặng Thị Anh Thư 29/5/2020 A1
20 Phạm Hoàng Sơn 29/5/2020 A1
21 Huỳnh Minh Hiếu 29/5/2020 A1
22 Đào Văn Đền 29/5/2020 A1
23 Trần Xuân Thanh 29/5/2020 A1
24 Lương Thị Thanh Hằng 29/5/2020 A1
25 Vũ Đức Duy 29/5/2020 A1
26 Phan Lê Mai 29/5/2020 A1
27 Phùng Thăng Dũng 29/5/2020 A1
28 Nguyễn Thanh Ngân 29/5/2020 A1
29 Cao Thanh Lâm 29/5/2020 A1
30 Trần Thị Ý Quỳnh 29/5/2020 A1
31 Nguyễn Thị Kim Hằng 29/5/2020 A1
32 Nguyễn Thị Thủy Tiên 29/5/2020 A1
33 Nguyễn Thị Việt Trinh 29/5/2020 A1
34 Trần Việt Long 29/5/2020 A1
35 Nguyễn Thị Thủy Tiên 29/5/2020 A1
36 Nguyễn Thị Hồng Phi 29/5/2020 A1
37 Phạm Ngọc Thùy An 29/5/2020 A1
38 Nguyễn Văn Tín 29/5/2020 A1
39 Võ Văn Ký 29/5/2020 A1
40 Trần Xuân Tạo 29/5/2020 A1
41 Vũ Thị Khánh Ly 29/5/2020 A1
42 Nguyễn Thị Trang Đài 29/5/2020 A1
43 Nguyễn Hoài Hương Linh 29/5/2020 A1
44 Lê Thị Ngọc 29/5/2020 A1
45 Lê Thị Cẩm Tuyên 29/5/2020 A1
46 Nguyễn Thành Long 29/5/2020 A1
47 Phạm Vũ Hoàng Phú 29/5/2020 A1
48 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/5/2020 A1
49 Nguyễn Vũ Mỹ Ngọc 29/5/2020 A1
50 Vũ Xuân Phương 29/5/2020 A1
51 Nguyễn Việt Hùng 29/5/2020 A1
52 Ức Văn Na 29/5/2020 A1
Call Now Button