Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 06/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 06/06/2020

STT HỌ VÀ TÊN HẠNG NGÀY THI
1 Lê Thanh Nam ck A1 6/6/2020
2 Tô Thị Ngọc Yến A1 6/6/2020
3 Lê Thanh Hải A1 6/6/2020
4 Lê Bá Hoàng An A1 6/6/2020
5 Vũ Huỳnh Mai Phương A1 6/6/2020
6 Ngô Hải Trang A1 6/6/2020
7 Nguyễn Thành Tâm A1 6/6/2020
8 Võ Thị Kim Ngọc A1 6/6/2020
9 Trần Hà Mi A1 6/6/2020
10 Nguyễn Trọng Tiến A1 6/6/2020
11 Nguyễn Thị Ý Nhi A1 6/6/2020
12 Cao Thị Kiều A1 6/6/2020
13 Lê Huỳnh Thị Nhật Kiều A1 6/6/2020
14 Nguyễn Bạch Tuyết A1 6/6/2020
15 Trần Duy Khương A1 6/6/2020
16 Trần Văn Tiến A1 6/6/2020
17 Võ Huy Giáp A1 6/6/2020
Call Now Button