Danh sách nhận băng  A1 thi 19/4

Danh sách nhận băng  A1 thi 19/4
STT Họ Tên NS Hạng
1 Lê Tấn Kiệt 9/9/2002 A1 19-4
2 Dương Duy Minh 8/10/2002 A1 19-4
3 Khổng Thị Trí 15/3/2003 A1 19-4
4 Nguyễn Tấn Đạt 15/12/2002 A1 19-4
5 Quách Thế Hiếu 4/2/1998 A1 19-4
6 Lê Đức Thắng 5/7/1997 A1 19-4
7 Nguyễn Châu Ngọc 1/9/2003 A1 19-4
8 Nguyễn Đình Duy An 7/11/1990 A1 19-4
9 Nguyễn Thảo Dân 27/4/1984 A1 19-4
10 Phan Ngọc Lâm 01/01/2004 A1 19-4
11 Phạm Duy Khánh 12/6/1971 A1 19-4
12 Huỳnh Chính 29/12/1999 A1 19-4
13 Võ Hoài Phong 1/8/1997 A1 19-4
14 Võ Đức Vinh 10/1/19974 A1 19-4
5/5 - (2 bình chọn)
Call Now Button