Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI SÁNG NGÀY 11/12/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI SÁNG NGÀY 11/12/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Phạm Đức Quân 11/12/2020 A1
2 Nguyễn Khánh Luyện 11/12/2020 A1
3 Võ Thị Thu Uyên 11/12/2020 A1
4 Hoàng Lê Nam Thìn 11/12/2020 A1
5 Dương Mạnh Đạt 11/12/2020 A1
6 Hà Nguyên Vĩnh Hoàng 11/12/2020 A1
7 Bùi Tân Hưng 11/12/2020 A1
8 Nguyễn Thanh Phương 11/12/2020 A1
9 Đào Minh Hiếu 11/12/2020 A1
10 Hà Yến Nhi ck 11/12/2020 A1
11 Trương Thị Thanh Hằng 11/12/2020 A1
12 Phan Đình Khởi 11/12/2020 A1
13 Lê Quang Toàn 11/12/2020 A1
14 Nguyễn Phạm Hữu Tài 11/12/2020 A1
15 Trần Bảo Duy 11/12/2020 A1
16 Dương Thành Thái 11/12/2020 A1
17 Nguyễn Văn Tuấn 11/12/2020 A1
18 Nguyễn Phan Yến Nhi 11/12/2020 A1
Call Now Button