Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 04/09/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 04/09/2020

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Lê Thiết Cương 4/9/2020 A1
2 Lê Quỳnh Như 4/9/2020 A1
3 Trần Thị Như Ý 4/9/2020 A1
4 Bùi Lương Minh Khoa 4/9/2020 A1
5 Nguyễn Nam Long 4/9/2020 A1
6 Huỳnh Thư 4/9/2020 A1
7 Phan Thị Tuyết Nhung 4/9/2020 A1
8 Phạm Hoàng Khánh Linh 4/9/2020 A1
9 Cao Xuân Anh 4/9/2020 A1
10 Đặng Hồng Quân 4/9/2020 A1
11 Lê Quang Minh 4/9/2020 A1
12 Trần Quang Huy 4/9/2020 A1
13 Bùi Ngọc Ngọ 4/9/2020 A1
14 Cao Sơn Trường 4/9/2020 A1
15 Trần Duy Phương Uyên 4/9/2020 A1
16 Nguyễn Đăng Thanh 4/9/2020 A1
17 Lâm Nguyên Ngọc 4/9/2020 A1
18 Nguyễn Trường Thiện 4/9/2020 A1
19 Nguyễn Tiến Nam 4/9/2020 A1
Call Now Button