Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 16/12/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 16/12/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Hữu Tâm 16/12/2020 A1
2 Trương Thị Phương Thảo 16/12/2020 A1
3 Huỳnh Tuấn Anh 16/12/2020 A1
4 Nguyễn Thị Kim Chung 16/12/2020 A1
5 Trương Hoàng Đức 16/12/2020 A1
6 Nguyễn Thị Huyền Thu 16/12/2020 A1
7 Nguyễn Thái Bình 16/12/2020 A1
8 Trần Quang Duy 16/12/2020 A1
9 Trần Thị Kim Anh 16/12/2020 A1
10 Đinh Hữu Hoàng Thịnh 16/12/2020 A1
11 Trần Công Dưỡng 16/12/2020 A1
12 Lý Cẩm Giang 16/12/2020 A1
13 Nguyễn Thế Văn 16/12/2020 A1
14 Chung Lê Hậu 16/12/2020 A1
Call Now Button