Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 21/09/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 21/09/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Bùi Phan Thanh Tín 21/9/2020 A1
2 Đinh Văn Bảo Quốc 21/9/2020 A1
3 Trần Lê Minh Quân 21/9/2020 A1
4 Trần Việt Phương 21/9/2020 A1
5 Nguyễn Quốc Hưng 21/9/2020 A1
6 Nguyễn Tiến Lập 21/9/2020 A1
7 Nguyễn Đức Phát 21/9/2020 A1
8 Nguyễn Thị Hoàng My 21/9/2020 A1
9 Hoàng Thị Hồng Nhung 21/9/2020 A1
10 Võ Hoài Thanh 21/9/2020 A1
11 Hoàng Công Do 21/9/2020 A1
12 Trần Hữu Thuận 21/9/2020 A1
13 Đoái Minh Hảo 21/9/2020 A1
14 Nguyễn Toàn Thắng 21/9/2020 A1
15 Trương Bá Thanh ck 21/9/2020 A1
Call Now Button