Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 30/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 30/06/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI Hạng
1 Phạm Thị Anh Thư 30/6/2020 A1
2 Nguyễn Minh Hòa 30/6/2020 A1
3 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/6/2020 A1
4 Bùi Minh Thiên 30/6/2020 A1
5 Lý Phi Phụng 30/6/2020 A1
6 Đậu Thị Thùy Dương 30/6/2020 A1
7 Nguyễn Hoàng Quân 30/6/2020 A1
8 Nguyễn Minh Đạt 30/6/2020 A1
9 Nguyễn Lương Hoài 30/6/2020 A1
10 Bùi Đức Việt 30/6/2020 A1
11 Phạm Thị Hải Hà 30/6/2020 A1
12 Lâm Tiến Đạt 30/6/2020 A1
13 Huỳnh Thụy Vĩnh Hằng 30/6/2020 A1
14 Phan Minh Quân 30/6/2020 A1
15 Nguyễn Thành Vương 30/6/2020 A1
16 Lê Trung Hiếu 30/6/2020 A1
17 Phan Phú Quý 30/6/2020 A1
18 Lê Hoàng Dũng 30/6/2020 A1
19 Trần Thị Thùy Trang 30/6/2020 A1
20 Vạn Tích Đức 30/6/2020 A1
21 Nguyễn Hoàng Tấn Phát 30/6/2020 A1
22 Lê Thịnh Phát 30/6/2020 A1
23 Trịnh Thế Bảo 30/6/2020 A1
Call Now Button