Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 22/02/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 22/02/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Trương Bảo Trân 22/2/2020 A1
2 Đỗ Ngọc Sơn 22/2/2020 A1
3 Nguyễn Phú Thịnh 22/2/2020 A1
4 Đặng Thị Nhân Hòa 22/2/2020 A1
5 Vũ Quốc Thái 22/2/2020 A1
6 Dương Chí Bảo 22/2/2020 A1
7 Nguyễn Minh Huy 22/2/2020 A1
8 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 22/2/2020 A1
9 Nguyễn Quang Minh Hậu 22/2/2020 A1
10 Phạm Đức Trí 22/2/2020 A1
11 Hà Lê Phi Khanh 22/2/2020 A1
12 Trần Hoài Vũ 22/2/2020 A1
13 Đỗ Ngọc Băng Tâm 22/2/2020 A1
14 Phạm Trần Như Huỳnh 22/2/2020 A1
15 Lý Mỹ Hương 22/2/2020 A1
16 Nguyễn Văn Phước 22/2/2020 A1
17 Giàng Thị Sai 22/2/2020 A1
18 Trần Văn Phố 22/2/2020 A1
19 Trần Xuân Phúc 22/2/2020 A1
20 Trương Thúy Vân 22/2/2020 A1
21 Phạm Văn Trung 22/2/2020 A1
22 Nguyễn Quang Huy 22/2/2020 A1
23 Nguyễn Quang Phúc 22/2/2020 A1
24 Nguyễn Đoan Khang 22/2/2020 A1
25 Trần Xuân Trường Thịnh 22/2/2020 A1
26 Nguyễn Văn Hải 22/2/2020 A1
27 Ngô Thế Bách 22/2/2020 A1
28 Nguyễn Trà Giang 22/2/2020 A1
Call Now Button