Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 13/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 13/06/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Trần Đăng Côi 13/6/2020 A1
2 Nguyễn Ngọc Huyền 13/6/2020 A1
3 Phan Thị Hồng Vân 13/6/2020 A1
4 Đỗ Khánh Toàn 13/6/2020 A1
5 Goto Yuki 13/6/2020 A1
6 Goto Shintaro 13/6/2020 A1
7 Trần Công Trường 13/6/2020 A1
8 Lê Tấn Lộc 13/6/2020 A1
9 Đoàn Hữu Chiến 13/6/2020 A1
10 Trần Trung Hiếu 13/6/2020 A1
11 Nguyễn Phi Long 13/6/2020 A1
12 Nguyễn Nô En 13/6/2020 A1
13 Quyền Trọng Hiếu 13/6/2020 A1
14 Đỗ Ngọc Quỳnh Trâm 13/6/2020 A1
15 Kiều Nhật Nam 13/6/2020 A1
16 Tăng Huệ Ngân 13/6/2020 A1
17 Trương Thị Thu Huyền 13/6/2020 A1
18 Đỗ Văn Đạt 13/6/2020 A1
19 Huỳnh Cẩm Ngân 13/6/2020 A1
20 Lê Hoàng Uyên Trân 13/6/2020 A1
21 Trần Ngọc Khuê Tú 13/6/2020 A1
22 Ngô Yến Nhi 13/6/2020 A1
23 Nguyễn Trung Hậu 13/6/2020 A1
24 Nguyễn Cao Hà Vi 13/6/2020 A1
25 Nguyễn Trần Thanh Trúc 13/6/2020 A1
26 Nguyễn Doãn Huy 13/6/2020 A1
27 Nguyễn Văn Tuyến 13/6/2020 A1
28 Phạm Lệ Huyền 13/6/2020 A1
29 Nguyễn Thành Tân 13/6/2020 A1
30 Nùng Chí Tiết 13/6/2020 A1
Call Now Button