Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 07/03/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 07/03/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Hồ Nguyễn Duy Thịnh 7/3/2020 A1
2 Phạm Trung Thanh 7/3/2020 A1
3 Trần Kim Hiệp Thắng 7/3/2020 A1
4 Nguyễn Quốc Việt 7/3/2020 A1
5 Trần Ngọc Hân 7/3/2020 A1
6 Trần Thị Kim Cúc 7/3/2020 A1
7 Nguyễn Hoàng Công 7/3/2020 A1
8 Đỗ Nguyễn Ý Nhi 7/3/2020 A1
9 Nguyễn Trường Giang 7/3/2020 A1
10 Hoàng Gia Nguyên 7/3/2020 A1
11 Hoàng Thị Kim Dung 7/3/2020 A1
12 Nguyễn Tấn Di 7/3/2020 A1
13 Lê Thanh Tùng 7/3/2020 A1
14 Ngô Khiết Hùng 7/3/2020 A1
15 Đỗ Văn Ty 7/3/2020 A1
16 Chu Vị Thông 7/3/2020 A1
17 Lê Xuân Thanh Vân 7/3/2020 A1
18 Nguyễn Thùy Trang 7/3/2020 A1
19 Hồ Quốc Dũng 7/3/2020 A1
20 Phạm Văn Hải 7/3/2020 A1
21 Trần Tuấn Anh 7/3/2020 A1
22 Nguyễn Quốc Đại 7/3/2020 A1
Call Now Button