Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 03/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 03/06/2020

[UpDte 03/06/2020] – Danh Sách Nhận Bằng A1 Mới Nhất

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Đăng Tùng 3/6/2020 A1
2 Đỗ Dương Thanh Thủy 3/6/2020 A1
3 Lê Thị Thúy Hiền 3/6/2020 A1
4 Nguyễn Văn Tiến 3/6/2020 A1
5 Lê Thị Phúc 3/6/2020 A1
6 Lê Thị Thùy Dung 3/6/2020 A1
7 Huỳnh Thị Kim Anh 3/6/2020 A1
8 Trần Thanh Duy ck 3/6/2020 A1
9 Võ Ngọc Đỗ Quyên 3/6/2020 A1
10 Cao Lê Tấn Phát 3/6/2020 A1
11 Trần Thanh Nhàn 3/6/2020 A1
12 Trần Ngọc Anh Thư 3/6/2020 A1
13 Hồ Ngọc Ngân 3/6/2020 A1
14 Phan Thị Cúc ck 3/6/2020 A1
15 Bùi Hồng Trúc My 3/6/2020 A1
16 Lê Tấn Cường 3/6/2020 A1
Call Now Button