Trang Chủ / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 14/03/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 14/03/2020

STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh  Ngày Thi
1 Lê Phúc Cường 22/10/1991 14/3/2020
2 Huỳnh Thảo Trang 24/4/1997 14/3/2020
3 Lê Tất Hoài 9/9/1983 14/3/2020
4 Nguyễn Nhật Ánh Vy 27/10/1999 14/3/2020
5 Cao Trần Minh Trí 15/2/2001 14/3/2020
6 Nguyễn Phúc Cường Vinh 26/2/2002 14/3/2020
7 Trương Minh Vương 4/2/1991 14/3/2020
8 Nguyễn Thanh Lai 30/10/2001 14/3/2020
9 Lê Bảo 30/4/1993 14/3/2020
10 Bùi Thị Minh Hòa 20/9/2000 14/3/2020
11 Đỗ Ngọc Bảo Khuyên 22/7/1994 14/3/2020
12 Lê Văn Thanh 16/3/2001 14/3/2020
13 Nguyễn Thị Kim Trâm 11/7/1990 14/3/2020
14 Trần Minh Hiếu 29/6/1992 14/3/2020
15 Lê Trần Mỹ Lệ 6/8/1997 14/3/2020
16 Trần Thị Hiền Hiếu 28/12/2001 14/3/2020
17 Nguyễn Thị Kim Thoa 2/11/1992 14/3/2020
18 Đặng Hoàng Huy 11/4/1993 14/3/2020
19 Nguyễn Hoài Dung 1/1/1991 14/3/2020
20 Hoàng Thị Thùy Dung 13/1/1994 14/3/2020
21 Hoàng Khánh Linh 20/7/1988 14/3/2020
22 Nguyễn Quang Hoàn 14/12/1991 14/3/2020
23 Nguyễn Thị Thúy Kiều 14/8/1987 14/3/2020
24 Kim Ngọc Huynh 1/9/1993 14/3/2020
25 Lê Đại Phúc 28/1/1989 14/3/2020
26 Lê Thục Duyên 9/1/2000 14/3/2020
27 Mai Thị Phúc 20/9/1978 14/3/2020
28 Trương Thanh Long 3/10/1985 14/3/2020
29 Ngô Công Lâm 8/5/2001 14/3/2020
30 Nguyễn Hữu Trọng 7/12/1979 14/3/2020
31 Võ Thị Thu Thảo 21/9/2001 14/3/2020
32 Trần Anh Minh 30/3/1999 14/3/2020
33 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1/5/1998 14/3/2020
34 Vũ Long Thành 12/5/1995 14/3/2020
35 Đàm Mạnh Cương 16/2/1974 14/3/2020
36 Nguyễn Phan Ngọc Ngân 24/7/1999 14/3/2020
37 Lương Ngọc Khải Hoàn 16/8/1994 14/3/2020
38 Cam Đức Lộc 28/8/1999 14/3/2020
39 Võ Lê Minh 28/6/1980 14/3/2020
40 Lê Tuyết Nhi 12/11/1994 14/3/2020
41 Nguyễn Châu Thanh 30/7/1999 14/3/2020
42 Mai Duy Hoàng 11/4/2001 14/3/2020
43 Trần Xuân Huy 9/12/1993 14/3/2020
44 Nguyễn Quốc Thắng 14/4/2000 14/3/2020
45 Nguyễn Song Hào 20/11/1998 14/3/2020
46 Dương Quốc Cường 13/1/1998 14/3/2020
47 Nghiêm Xuân Sơn 20/5/1992 14/3/2020
48 Nguyễn Anh Vũ 21/4/1999 14/3/2020
49 Lê Văn Mậu 20/8/1988 14/3/2020
50 Nguyễn Văn Duy 16/10/1998 14/3/2020
Call Now Button
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese