Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 24/08/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 24/08/2020

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Lê Văn Quốc C 24/8/2020 A1
2 Nguyễn Đức Quân C 24/8/2020 A1
3 Võ Quốc Huy C 24/8/2020 A1
4 Triệu Nguyễn Phương Đài C 24/8/2020 A1
5 Thái Thùy Trang C 24/8/2020 A1
6 Hồ Thiên Bảo C 24/8/2020 A1
7 Nguyễn Lê Thanh Tài C 24/8/2020 A1
8 Nguyễn Phạm Uyển Nhi C 24/8/2020 A1
9 Nguyễn Cao Đắc Vượng C 24/8/2020 A1
10 Dương Hồng Linh C 24/8/2020 A1
11 Phạm Văn Nam C 24/8/2020 A1
12 Huỳnh Nhật Duật C 24/8/2020 A1
13 Trần Thế Hiển C 24/8/2020 A1
14 Lê Quốc Bảo C 24/8/2020 A1
15 Bùi Hữu Huy C 24/8/2020 A1
16 Nguyễn Văn Trưng C 24/8/2020 A1
17 Nguyễn Hữu Triển C 24/8/2020 A1
18 Đinh Trần Cẩm Uyên C 24/8/2020 A1
19 Nguyễn Minh Hoàng C 24/8/2020 A1
20 Nguyễn Lê Hoàng Huy C 24/8/2020 A1
21 Phạm Lê Thành Đạt C 24/8/2020 A1
22 Hồ Nguyên Phúc C 24/8/2020 A1
23 Lê Hoài Nhật Minh C 24/8/2020 A1
24 Diệp Thế Huynh C 24/8/2020 A1
Call Now Button