Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 20/11/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 20/11/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Phùng Ngọc Cường 20/11/2020 A1
2 Trần Thị Lệ Thủy 20/11/2020 A1
3 Lê Đức Hoàng Anh 20/11/2020 A1
4 Lê Tuấn Phát 20/11/2020 A1
5 Phạm Hoàng Anh Quân 20/11/2020 A1
6 Nguyễn Hoàng Thông 20/11/2020 A1
7 Võ Thái Trung 20/11/2020 A1
8 Trần Ngọc Thanh Tuyền 20/11/2020 A1
9 Trần Nguyễn Minh Khôi 20/11/2020 A1
10 Nguyễn Thị Anh Thư 20/11/2020 A1
11 Trương Minh Thắng 20/11/2020 A1
12 Lê Xuân Đức Duy 20/11/2020 A1
Call Now Button