Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 06/08/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 06/08/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Võ Trường Minh Triết 6/8/2020 A1
2 Trần Văn Quyền 6/8/2020 A1
3 Đặng Huỳnh Phi Long 6/8/2020 A1
4 Lê Phước Thành 6/8/2020 A1
5 Nguyễn Thế Hải 6/8/2020 A1
6 Bùi Hữu Phước 6/8/2020 A1
7 Nguyễn Thanh Huy 6/8/2020 A1
8 Hồ Văn Lắng 6/8/2020 A1
9 Hoàng Thế Anh 6/8/2020 A1
10 Nguyễn Thị Chẳn 6/8/2020 A1
11 Nguyễn Thị Bích Nga 6/8/2020 A1
12 Nguyễn Thị Trà My 6/8/2020 A1
13 Trần Thị Vui 6/8/2020 A1
14 Nguyễn Trọng Duy 6/8/2020 A1
15 Lê Thị Kim Ngân 6/8/2020 A1
16 Nguyễn Thị Vân Anh 6/8/2020 A1
17 Trần Thị Ngọc Trâm 6/8/2020 A1
18 Ngô Lê Hòa Bình 6/8/2020 A1
19 Phạm Thị Mỹ Linh 6/8/2020 A1
20 Nguyễn Hòa Ngọc 6/8/2020 A1
21 Phạm Thị Ngọc Bích 6/8/2020 A1
22 Nguyễn Dương Nhi 6/8/2020 A1
23 Nguyễn Ngọc Thảo Vi 6/8/2020 A1
24 Hoàng Văn Phú 6/8/2020 A1
25 Lê Ngọc Trung 6/8/2020 A1
Call Now Button