Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 13/09/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 13/09/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Trịnh Thảo Hiền 13/9/2020 A1
2 Đặng Quốc Thái 13/9/2020 A1
3 Tiêu Phát Quyền 13/9/2020 A1
4 Trương Công Đạo 13/9/2020 A1
5 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 13/9/2020 A1
6 Nguyễn Võ Hoàng Long 13/9/2020 A1
7 Nguyễn Thị Thu Hằng 13/9/2020 A1
8 Trần Ngọc Hùng 13/9/2020 A1
9 Phạm Thị Ngọc Hân 13/9/2020 A1
10 Phạm Đình Phát Đạt 13/9/2020 A1
11 Huỳnh Quang Gia Định 13/9/2020 A1
12 Phạm Minh Phương 13/9/2020 A1
13 Dương Quang Vũ 13/9/2020 A1
14 Nguyễn Mạnh Hiền 13/9/2020 A1
Call Now Button