Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 29/09/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 29/09/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Việt Minh Vũ 29/9/2020 A1
2 Nguyễn Hồng Hạnh 29/9/2020 A1
3 Hồ Quang Công 29/9/2020 A1
4 Đàm Trương Anh Kiệt 29/9/2020 A1
5 Trương Ngọc Quý 29/9/2020 A1
6 Nguyễn Thúy Vy 29/9/2020 A1
7 Mai Thị Phương Ngân 29/9/2020 A1
8 Phạm Ngọc Ngân 29/9/2020 A1
9 Trần Phúc Đạt 29/9/2020 A1
10 Nguyễn Thị Như Hảo 29/9/2020 A1
11 Trương Thúy Hiền 29/9/2020 A1
12 Ngô Trương Trọng Nghĩa 29/9/2020 A1
13 Nguyễn Thảo Nhi 29/9/2020 A1
14 Nguyễn Hoàng Nam 29/9/2020 A1
15 Đặng Uyên Tường 29/9/2020 A1
16 Phạm Hoàng Tuấn 29/9/2020 A1
Call Now Button