Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 01/03/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 01/03/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 La Thị Linh ck 1/3/2020 A1
2 Đinh Thị Quỳnh Lê 1/3/2020 A1
3 Đỗ Vy Cư 1/3/2020 A1
4 Đặng Hoàng Phúc 1/3/2020 A1
5 Trần Minh Huy 1/3/2020 A1
6 Dương Thành Nhân ck 1/3/2020 A1
7 Đỗ Thái Bảo 1/3/2020 A1
8 Phạm Thị Kiều Trinh ck 1/3/2020 A1
9 Lê Huy Hào 1/3/2020 A1
10 Văn Đình Phát 1/3/2020 A1
11 Nguyễn Thị Trúc Linh 1/3/2020 A1
12 Nguyễn Trọng Thắng 1/3/2020 A1
13 Lê Trung Tiến 1/3/2020 A1
14 Tạ Duy Đạt 1/3/2020 A1
15 Nguyễn Phạm Công Huy 1/3/2020 A1
16 Trần Thị Mỹ Trinh 1/3/2020 A1
17 Nguyễn Hồng Khanh ck 1/3/2020 A1
18 Nguyễn Kim Hoàng ck 1/3/2020 A1
19 Đặng Tuấn Kiệt ck 1/3/2020 A1
20 Vũ Văn Tới 1/3/2020 A1
21 Bùi Hoàng Trọng 1/3/2020 A1
22 Phạm Hoàng Huy ck 1/3/2020 A1
Call Now Button