Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 09/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 09/06/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Hoàng Viết Thông 9/6/2020 A1
2 Bùi Thị Kim Châu 9/6/2020 A1
3 Trần Ngọc Quỳnh 9/6/2020 A1
4 Trần Phương Khánh 9/6/2020 A1
5 Trần Thế Hiển 9/6/2020 A1
6 Lê Trọng Hiếu 9/6/2020 A1
7 Nguyễn Hữu Thiện 9/6/2020 A1
8 Hoàng Văn Toản 9/6/2020 A1
9 Lê Thị Thanh Thảo 9/6/2020 A1
10 Nguyễn Minh Thiện 9/6/2020 A1
11 Trần Thị Ngọc Quỳnh 9/6/2020 A1
12 Phan Thị Mỹ Nhân 9/6/2020 A1
13 Phạm Thị Thu Thảo 9/6/2020 A1
14 Tạ Vĩ Nhân 9/6/2020 A1
15 Tiêu Thị Tường Vy 9/6/2020 A1
16 Nguyễn Văn Thành 9/6/2020 A1
17 Lê Thị Phương Thúy ck 9/6/2020 A1
18 Lê Tường Vĩ 9/6/2020 A1
19 Nguyễn Huỳnh Như 9/6/2020 A1
20 Hồ Thị Tường Vi 9/6/2020 A1
21 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 9/6/2020 A1
22 Nguyễn Thùy Kim Ngân 9/6/2020 A1
23 Nguyễn Hoài Nam 9/6/2020 A1
24 Nguyễn Từ Thiện 9/6/2020 A1
25 Đỗ Thanh Đạm 9/6/2020 A1
Call Now Button