Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 04/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 04/06/2020

[UpDte 04/06/2020] – Danh Sách Nhận Bằng A1

STT HỌ VÀ TÊN HẠNG NGÀY THI
1 Trần Văn Toàn A1 4/6/2020
2 Đoàn Quốc Sang A1 4/6/2020
3 Phạm Ngọc Qui A1 4/6/2020
4 Phan Vĩnh Trường A1 4/6/2020
5 Thạch Minh Luân A1 4/6/2020
6 Huỳnh Công Triệu A1 4/6/2020
7 Bùi Sỹ Duyệt A1 4/6/2020
8 Nguyễn Lê Trung Hiếu A1 4/6/2020
9 Nguyễn Phi Thụy Đoan A1 4/6/2020
10 Huỳnh Thành Đạt A1 4/6/2020
11 Đặng Đức Hiếu A1 4/6/2020
12 Trần Văn Đạt A1 4/6/2020
13 Dương Lê Hồng Phúc A1 4/6/2020
14 Nguyễn Lê Quỳnh Anh A1 4/6/2020
15 Võ Ngọc Tường Vy A1 4/6/2020
16 Huỳnh Đắc Duy A1 4/6/2020
17 Vũ Thị Tuyết Nga A1 4/6/2020
18 Trần Châu Minh Sang A1 4/6/2020
19 Huỳnh Trịnh Da Linh A1 4/6/2020
20 Nguyễn Thị Kim Hiền A1 4/6/2020
21 Nguyễn Huy Hoàng A1 4/6/2020
22 Trần Thị Như Quỳnh A1 4/6/2020
23 Võ Trung Hiếu A1 4/6/2020
24 Huỳnh Bảo Trân A1 4/6/2020
25 Phan Lê Uyên Vy A1 4/6/2020
Call Now Button