Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 22/5/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 22/5/2020

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI Hạng
1 Trần Tú Uyên 22/5/2020 A1
2 Phạm Nguyên Khôi 22/5/2020 A1
3 Bùi Kim Khuyên 22/5/2020 A1
4 Nguyễn Trung Tài 22/5/2020 A1
5 Trương Hoàng Triều 22/5/2020 A1
6 Dương Anh Hảo ck 22/5/2020 A1
7 Nguyễn Bình Minh 22/5/2020 A1
8 Trương Hoàng Đông Nghi 22/5/2020 A1
9 Phạm Thị Diệu Linh 22/5/2020 A1
10 Lê Quyết Chiến 22/5/2020 A1
11 Võ Chí Linh 22/5/2020 A1
12 Nguyễn Anh Khoa 22/5/2020 A1
13 Nguyễn Công Thành ck 22/5/2020 A1
14 Nguyễn Thành Khang 22/5/2020 A1
Call Now Button