Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 07/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 07/06/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI Hạng
1 Phạm Nguyễn Duy Anh 7/6/2020 A1
2 Nguyễn Quang Huy 7/6/2020 A1
3 Huỳnh Văn Quan 7/6/2020 A1
4 Phạm Thị Nguyên 7/6/2020 A1
5 Bùi Thị My 7/6/2020 A1
6 Phạm Khánh Toàn 7/6/2020 A1
7 Nguyễn Đức Hữu 7/6/2020 A1
8 Trần Tiến Anh 7/6/2020 A1
9 Nguyễn Đình Tuấn Minh 7/6/2020 A1
10 Nguyễn Thanh Út 7/6/2020 A1
11 Đinh Thị Thùy Dương 7/6/2020 A1
12 Ngô Tấn Hoàng 7/6/2020 A1
13 Nguyễn Hoàng Thảo Như 7/6/2020 A1
14 Phạm Khánh Trường 7/6/2020 A1
15 Hoàng Duy 7/6/2020 A1
16 Nguyễn Đặng Bích Liêu 7/6/2020 A1
17 Nguyễn Thị Minh Hiếu 7/6/2020 A1
18 Nguyễn Hoàng Trí 7/6/2020 A1
Call Now Button