Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 27/02/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 27/02/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Phan Minh Tuấn ck 27/2/2020 A1
2 Trần Phương Nghi 27/2/2020 A1
3 Nguyễn Bá Danh 27/2/2020 A1
4 Giang Thiệu Nhân 27/2/2020 A1
5 Trần Ngọc Khánh Vân 27/2/2020 A1
6 Trương Kim Khôi 27/2/2020 A1
7 Nguyễn Duy Khánh 27/2/2020 A1
8 Lê Thanh Điền 27/2/2020 A1
9 Lê Gia Luân 27/2/2020 A1
10 Tôn Văn Hữu 27/2/2020 A1
11 Võ Phú Sơn 27/2/2020 A1
12 Võ Vương Đại An ck 27/2/2020 A1
13 Bùi Văn Thọ 27/2/2020 A1
14 Nguyễn Thị Dung 27/2/2020 A1
15 Trần Hữu Huy 27/2/2020 A1
16 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 27/2/2020 A1
17 Đỗ Quốc Bảo ck 27/2/2020 A1
18 Lường Thị Ly 27/2/2020 A1
19 Nguyễn Hồng Thịnh 27/2/2020 A1
20 Nguyễn Nhật Triết 27/2/2020 A1
21 Tô Hà Trọng Phúc 27/2/2020 A1
22 Nguyễn Kiều Minh Nguyện ck 27/2/2020 A1
23 Phạm Nguyễn Đông Phương 27/2/2020 A1
24 Nguyễn Minh Chí 27/2/2020 A1
25 Vũ Thị Mai 27/2/2020 A1
Call Now Button