Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 28/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 28/06/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI Hạng
1 Aleksei Kadrul 28/6/2020 A1
2 Dmitrii Isaev 28/6/2020 A1
3 Phạm Hồng Kỳ Thanh 28/6/2020 A1
4 Lê Thị Dung 28/6/2020 A1
5 Trần Tùng Vy 28/6/2020 A1
6 Nguyễn Thị Thanh Thanh 28/6/2020 A1
7 Nguyễn Đức Sáng 28/6/2020 A1
8 Dương Thị Ý Vy 28/6/2020 A1
9 NGUYỄN THÙY ANH 28/6/2020 A1
10 Võ Minh Anh 28/6/2020 A1
11 Nguyễn Thị Nga 28/6/2020 A1
12 Tăng Trung Tín 28/6/2020 A1
13 Huỳnh Tấn Minh Thông 28/6/2020 A1
14 Lê Quang Phước 28/6/2020 A1
15 Đặng Trường Thọ 28/6/2020 A1
16 Nguyễn Thị Mai Uyên 28/6/2020 A1
17 Nguyễn Thị Xuân Huyền 28/6/2020 A1
18 Trần Thị Thanh Hường 28/6/2020 A1
19 Trịnh Trung Hiếu 28/6/2020 A1
Call Now Button