Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 – 19.12.2019

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 – 19.12.2019

DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 19/12/2019
STTHỌ VÀ TÊNNGÀY THIHẠNG-Seri
1Lê Nhật Duy19/12/2019A1
2Nguyễn Vĩnh Phúc19/12/2019A1
3Lê Ngô Linh An19/12/2019A1
4Huỳnh Quốc Khánh19/12/2019A1
5Trần Lê Lai19/12/2019A1
6Kiều Nguyễn Minh Triết19/12/2019A1
7Lâm Huỳnh Thành Đạt19/12/2019A1
8Hồ Viết Nhật Minh19/12/2019A1
9Nguyễn Hằng Thanh Thảo19/12/2019A1
10Huỳnh Nhật Tâm19/12/2019A1
11Phạm Hồng Thắng19/12/2019A1
12Đinh Thị Phương Thùy19/12/2019A1
13Trần Thị Diễm My19/12/2019A1
14Lê Quan Vũ19/12/2019A1
15Cao Văn Trường19/12/2019A1
16Phạm Vũ Khang19/12/2019A1
17Doãn Văn THông19/12/2019A1
18THÁI THỊ THÙY HẰNG19/12/2019A1
19Tiên Hoàng Liên19/12/2019A1
20Trần Viết Hiếu19/12/2019A1
21Lê Bá Quốc Đạt19/12/2019A1
22Bùi Quang Minh19/12/2019A1
23Dương Chí Linh19/12/2019A1
24Nguyễn Thanh Toàn19/12/2019A1
25Lê Thị Hồng Nhung19/12/2019A1
26Thái Nha Tố19/12/2019A1
27Nguyễn Nhã Vy19/12/2019A1
28Trương Thị Mai19/12/2019A1
29Nguyễn Thị Loan19/12/2019A1
30Bùi Quang Dũng19/12/2019A1
31Lê Văn Hiếu19/12/2019A1
32Nguyễn Thành Huy19/12/2019A1
33Phạm Quốc Khang19/12/2019A1
34Văn Thị Điệp19/12/2019A1
35Văn Xà19/12/2019A1
36Trương Văn Xuân19/12/2019A1
Call Now Button