Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 – 19.12.2019

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 – 19.12.2019

DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 19/12/2019
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Lê Nhật Duy 19/12/2019 A1
2 Nguyễn Vĩnh Phúc 19/12/2019 A1
3 Lê Ngô Linh An 19/12/2019 A1
4 Huỳnh Quốc Khánh 19/12/2019 A1
5 Trần Lê Lai 19/12/2019 A1
6 Kiều Nguyễn Minh Triết 19/12/2019 A1
7 Lâm Huỳnh Thành Đạt 19/12/2019 A1
8 Hồ Viết Nhật Minh 19/12/2019 A1
9 Nguyễn Hằng Thanh Thảo 19/12/2019 A1
10 Huỳnh Nhật Tâm 19/12/2019 A1
11 Phạm Hồng Thắng 19/12/2019 A1
12 Đinh Thị Phương Thùy 19/12/2019 A1
13 Trần Thị Diễm My 19/12/2019 A1
14 Lê Quan Vũ 19/12/2019 A1
15 Cao Văn Trường 19/12/2019 A1
16 Phạm Vũ Khang 19/12/2019 A1
17 Doãn Văn THông 19/12/2019 A1
18 THÁI THỊ THÙY HẰNG 19/12/2019 A1
19 Tiên Hoàng Liên 19/12/2019 A1
20 Trần Viết Hiếu 19/12/2019 A1
21 Lê Bá Quốc Đạt 19/12/2019 A1
22 Bùi Quang Minh 19/12/2019 A1
23 Dương Chí Linh 19/12/2019 A1
24 Nguyễn Thanh Toàn 19/12/2019 A1
25 Lê Thị Hồng Nhung 19/12/2019 A1
26 Thái Nha Tố 19/12/2019 A1
27 Nguyễn Nhã Vy 19/12/2019 A1
28 Trương Thị Mai 19/12/2019 A1
29 Nguyễn Thị Loan 19/12/2019 A1
30 Bùi Quang Dũng 19/12/2019 A1
31 Lê Văn Hiếu 19/12/2019 A1
32 Nguyễn Thành Huy 19/12/2019 A1
33 Phạm Quốc Khang 19/12/2019 A1
34 Văn Thị Điệp 19/12/2019 A1
35 Văn Xà 19/12/2019 A1
36 Trương Văn Xuân 19/12/2019 A1

Tags

hoc bang lai a1 truong binh doan 15 gia lai
Call Now Button