Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 26/12/2019

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 26/12/2019

DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 26/12/2019
STTHỌ VÀ TÊNNGÀY THIHẠNG-Seri
1Phạm Thoại Huân26/12/2019A1
2Trần Văn Hải26/12/2019A1
3Nguyễn Thái Thanh26/12/2019A1
4MAI THỊ THỦY NGÂN26/12/2019A1
5Trần Thị Mỹ Linh26/12/2019A1
6Võ Thị Trong26/12/2019A1
7Nguyễn Kim Tiến26/12/2019A1
8Nguyễn Thị Mỹ Thanh26/12/2019A1
9Mạc Thị Kiêm Bình26/12/2019A1
10Nguyễn Ngọc Hạnh Dung26/12/2019A1
11Nguyễn Thiện Khang26/12/2019A1
12Ngô Hoàng Hiệp26/12/2019A1
13Nguyễn Thị Yến Oanh26/12/2019A1
14Lê Thị Diệu26/12/2019A1
15Hồ Phan Tuyết Vũ26/12/2019A1
16Lê Thị Hiền26/12/2019A1
17Nguyễn Thu Phương26/12/2019A1
18Lê Việt Đông26/12/2019A1
19Nguyễn Châu Đoan26/12/2019A1
20Lê Thái Bảo26/12/2019A1
21Nguyễn Thị Chinh26/12/2019A1
22Nguyễn Bảo Hoàng Minh26/12/2019A1
23Lê Thị Thảo Tiên26/12/2019A1
Call Now Button