Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 21.12.2019

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 21.12.2019

DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 21/12/2019
STTHỌ VÀ TÊNNGÀY THIHẠNG-Seri
1Nguyễn Thị Hương Lài21/12/2019A1
2Nguyễn Minh Hiếu21/12/2019A1
3Đặng Trần Thiên Phú21/12/2019A1
4Nguyễn Vũ Linh Đan21/12/2019A1
5Lê Nguyễn Đức Huynh21/12/2019A1
6Bùi Thị Bích Ngân21/12/2019A1
7Mai Chiến Qúy21/12/2019A1
8Trần Đăng Khoa21/12/2019A1
9Trần Thị Kim Trâm21/12/2019A1
10Huỳnh Triệu Phi21/12/2019A1
11Bùi Thị Thu Thảo21/12/2019A1
12Đoàn Trần Lê Huy21/12/2019A1
13Lê Dương Thuận Yến21/12/2019A1
14Khổng Trọng Huy21/12/2019A1
15Phạm Thị Hải Yến ck21/12/2019A1
16Nguyễn Thị Phượng Mai21/12/2019A1
17Hồ Anh Khoa21/12/2019A1
18Nguyễn Thị Ngọc Huyền21/12/2019A1
19Phan Quỳnh Thu21/12/2019A1
20Vũ Văn Bảo21/12/2019A1
21Đỗ Công Phúc21/12/2019A1
22Lê Thị Thiên An21/12/2019A1
23Nguyễn Thị Thùy Trang21/12/2019A1
24Trần Hoàng Như21/12/2019A1
25Nguyễn Hữu Tài Toàn21/12/2019A1
26Lê Ngọc Bích Giàu21/12/2019A1
27Phan Thị Yến Anh21/12/2019A1
28Trần Thị Kim Qúy21/12/2019A1
29Trần Thị Mỹ Hương ck21/12/2019A1
30Lê Văn Việt21/12/2019A1
31Nguyễn Thị Thu Huyền21/12/2019A1
32Nguyễn Ngọc Tuyết21/12/2019A1
33Phù Kim Chi21/12/2019A1
34Nguyễn Thị Duyên Lành21/12/2019A1
35Danh Hoàng Anh ck21/12/2019A1
36Đặng Thị Hải Phố21/12/2019A1
37Khương Ngọc Anh ck21/12/2019A1
Call Now Button