Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 21.12.2019

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 21.12.2019

DANH SÁCH LẤY BẰNG A1 THI NGÀY 21/12/2019
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Nguyễn Thị Hương Lài 21/12/2019 A1
2 Nguyễn Minh Hiếu 21/12/2019 A1
3 Đặng Trần Thiên Phú 21/12/2019 A1
4 Nguyễn Vũ Linh Đan 21/12/2019 A1
5 Lê Nguyễn Đức Huynh 21/12/2019 A1
6 Bùi Thị Bích Ngân 21/12/2019 A1
7 Mai Chiến Qúy 21/12/2019 A1
8 Trần Đăng Khoa 21/12/2019 A1
9 Trần Thị Kim Trâm 21/12/2019 A1
10 Huỳnh Triệu Phi 21/12/2019 A1
11 Bùi Thị Thu Thảo 21/12/2019 A1
12 Đoàn Trần Lê Huy 21/12/2019 A1
13 Lê Dương Thuận Yến 21/12/2019 A1
14 Khổng Trọng Huy 21/12/2019 A1
15 Phạm Thị Hải Yến ck 21/12/2019 A1
16 Nguyễn Thị Phượng Mai 21/12/2019 A1
17 Hồ Anh Khoa 21/12/2019 A1
18 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 21/12/2019 A1
19 Phan Quỳnh Thu 21/12/2019 A1
20 Vũ Văn Bảo 21/12/2019 A1
21 Đỗ Công Phúc 21/12/2019 A1
22 Lê Thị Thiên An 21/12/2019 A1
23 Nguyễn Thị Thùy Trang 21/12/2019 A1
24 Trần Hoàng Như 21/12/2019 A1
25 Nguyễn Hữu Tài Toàn 21/12/2019 A1
26 Lê Ngọc Bích Giàu 21/12/2019 A1
27 Phan Thị Yến Anh 21/12/2019 A1
28 Trần Thị Kim Qúy 21/12/2019 A1
29 Trần Thị Mỹ Hương ck 21/12/2019 A1
30 Lê Văn Việt 21/12/2019 A1
31 Nguyễn Thị Thu Huyền 21/12/2019 A1
32 Nguyễn Ngọc Tuyết 21/12/2019 A1
33 Phù Kim Chi 21/12/2019 A1
34 Nguyễn Thị Duyên Lành 21/12/2019 A1
35 Danh Hoàng Anh ck 21/12/2019 A1
36 Đặng Thị Hải Phố 21/12/2019 A1
37 Khương Ngọc Anh ck 21/12/2019 A1
Call Now Button