Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 11/12/2019

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 11/12/2019

THI BẰNG A1 C 11/12/2019
STTHỌ VÀ TÊNNgày sinhHẠNGNGÀY THI
1Trần Quốc Trung24/4/1999A1 TLC11/12/2019
2Trần Quốc Tỉnh30/12/1989A1 TLC11/12/2019
3Nguyễn Ngọc Tỉnh24/8/1987A1 TL báo lịch sauC11/12/2019
4Tạ Vĩ Khang11-11-01A1 TLC11/12/2019
5Hoàng Anh Linh03-11-01A1 TLC11/12/2019
6Nguyễn Vĩnh Thuận20/6/2000A1 TLC11/12/2019
7Huỳnh Mai Huy Hoàng18/10/1999A1 TLC11/12/2019
8Nguyễn Thị Hoài Thư20/5/1999A1 TLC11/12/2019
9Lê Mậu Tài10-01-00A1 TLC11/12/2019
10Nguyễn Quốc Hùng20/3/1996A1 TL có Pet B2C11/12/2019
11Trần Quốc Bảo11-11-94A1 TLC11/12/2019
12Phạm Nguyễn Quốc Thắng06-03-01A1 TLC11/12/2019
13Nguyễn Khả Siêu25/8/1999A1 TLC11/12/2019
14Huỳnh Thiên Kim11-02-01A1 TLC11/12/2019
15Nguyễn Dương Khiêm24/2/1997A1 TLC11/12/2019
16Nguyễn Ngọc Diệu03-02-01A1 TLC11/12/2019
17Phạm Văn Thương12-02-01A1 TLC11/12/2019
18Vũ Đình Duy15/11/2001A1 TLC11/12/2019
19Lý Hoài Long03-12-01A1 TLC11/12/2019
20Nguyễn Thị Hồng Nhung ck09-04-97A1 TLC11/12/2019
21Nguyễn Thị Hiền31/5/1905A1 TLC11/12/2019
22Văn Tuấn Kiệt26/5/1990A1 TLC11/12/2019
23Lưu Thị Sa Mai07-03-98A1 TLC11/12/2019
24Nguyễn Quốc Hữu10-03-00A1 TLC11/12/2019
25Trần Tuấn Anh21/12/2000A1 TLC11/12/2019
26Đặng Đình Chiến nợ 250k27/4/1973A1 TLC11/12/2019
27Nguyễn Văn Bé Phi30/6/2001A1 TL có SKC11/12/2019
28Huỳnh Thanh Hóa16/3/1991A1 TL có Pet B2C11/12/2019
29Nguyễn Quốc Tuấn23/8/2001A1 TLC11/12/2019
30Đinh Xuân Sơn15/6/1983A1 TLC11/12/2019
31Nguyễn Hoàng Duy Khôi11-09-01A1 TLC11/12/2019
32Huỳnh Duy Duẫn01-05-01A1 TLC11/12/2019
33Phạm Quốc Bảo24/11/2001A1 TLC11/12/2019
34Lê Hùng Mạnh08-07-98A1 TLC11/12/2019
35Nguyễn Long Nhật27/12/2000A1 TLC11/12/2019
36Nguyễn Thị Thu Hoài28/10/2000A1 TLC11/12/2019
37Lê Văn ĐứcRớt TH A1 thi 9/11/2019C11/12/2019
4Đào Nguyễn Hoài Nam03-05-00A1 TLC11/12/2019
5Nguyễn Hồng Phúc11-05-01A1 TLC11/12/2019
49Lê Mạnh Hùng22/5/1996A1 TLC11/12/2019
40Nguyễn Văn Tuấn21/3/1999A1 TLC11/12/2019
38Ngô Đình Thọ ck31/12/1988A1 TLC11/12/2019
35Lê Cao Bảo Trân nợ 250k10-12-98A1 TLC11/12/2019
29Cao Thị Hiếu09-03-95A1 TLC11/12/2019
33Phạm Vũ Hiệp14/8/2001A1 TLC11/12/2019
22Trương Quốc Tấn22/9/2000A1 TLC11/12/2019
20Võ Xuân Tùng20/8/2001A1 TLC11/12/2019
17Danh Chí Trung07-12-99A1 TLC11/12/2019
18Nguyễn Văn Luân25/4/1999A1 TLC11/12/2019
14Nguyễn Văn Phước20/1/2001A1 TLC11/12/2019
Call Now Button