DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 11/12/2019

THI BẰNG A1 C 11/12/2019
STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh HẠNG NGÀY THI
1 Trần Quốc Trung 24/4/1999 A1 TL C11/12/2019
2 Trần Quốc Tỉnh 30/12/1989 A1 TL C11/12/2019
3 Nguyễn Ngọc Tỉnh 24/8/1987 A1 TL báo lịch sau C11/12/2019
4 Tạ Vĩ Khang 11-11-01 A1 TL C11/12/2019
5 Hoàng Anh Linh 03-11-01 A1 TL C11/12/2019
6 Nguyễn Vĩnh Thuận 20/6/2000 A1 TL C11/12/2019
7 Huỳnh Mai Huy Hoàng 18/10/1999 A1 TL C11/12/2019
8 Nguyễn Thị Hoài Thư 20/5/1999 A1 TL C11/12/2019
9 Lê Mậu Tài 10-01-00 A1 TL C11/12/2019
10 Nguyễn Quốc Hùng 20/3/1996 A1 TL có Pet B2 C11/12/2019
11 Trần Quốc Bảo 11-11-94 A1 TL C11/12/2019
12 Phạm Nguyễn Quốc Thắng 06-03-01 A1 TL C11/12/2019
13 Nguyễn Khả Siêu 25/8/1999 A1 TL C11/12/2019
14 Huỳnh Thiên Kim 11-02-01 A1 TL C11/12/2019
15 Nguyễn Dương Khiêm 24/2/1997 A1 TL C11/12/2019
16 Nguyễn Ngọc Diệu 03-02-01 A1 TL C11/12/2019
17 Phạm Văn Thương 12-02-01 A1 TL C11/12/2019
18 Vũ Đình Duy 15/11/2001 A1 TL C11/12/2019
19 Lý Hoài Long 03-12-01 A1 TL C11/12/2019
20 Nguyễn Thị Hồng Nhung ck 09-04-97 A1 TL C11/12/2019
21 Nguyễn Thị Hiền 31/5/1905 A1 TL C11/12/2019
22 Văn Tuấn Kiệt 26/5/1990 A1 TL C11/12/2019
23 Lưu Thị Sa Mai 07-03-98 A1 TL C11/12/2019
24 Nguyễn Quốc Hữu 10-03-00 A1 TL C11/12/2019
25 Trần Tuấn Anh 21/12/2000 A1 TL C11/12/2019
26 Đặng Đình Chiến nợ 250k 27/4/1973 A1 TL C11/12/2019
27 Nguyễn Văn Bé Phi 30/6/2001 A1 TL có SK C11/12/2019
28 Huỳnh Thanh Hóa 16/3/1991 A1 TL có Pet B2 C11/12/2019
29 Nguyễn Quốc Tuấn 23/8/2001 A1 TL C11/12/2019
30 Đinh Xuân Sơn 15/6/1983 A1 TL C11/12/2019
31 Nguyễn Hoàng Duy Khôi 11-09-01 A1 TL C11/12/2019
32 Huỳnh Duy Duẫn 01-05-01 A1 TL C11/12/2019
33 Phạm Quốc Bảo 24/11/2001 A1 TL C11/12/2019
34 Lê Hùng Mạnh 08-07-98 A1 TL C11/12/2019
35 Nguyễn Long Nhật 27/12/2000 A1 TL C11/12/2019
36 Nguyễn Thị Thu Hoài 28/10/2000 A1 TL C11/12/2019
37 Lê Văn Đức Rớt TH A1 thi 9/11/2019 C11/12/2019
4 Đào Nguyễn Hoài Nam 03-05-00 A1 TL C11/12/2019
5 Nguyễn Hồng Phúc 11-05-01 A1 TL C11/12/2019
49 Lê Mạnh Hùng 22/5/1996 A1 TL C11/12/2019
40 Nguyễn Văn Tuấn 21/3/1999 A1 TL C11/12/2019
38 Ngô Đình Thọ ck 31/12/1988 A1 TL C11/12/2019
35 Lê Cao Bảo Trân nợ 250k 10-12-98 A1 TL C11/12/2019
29 Cao Thị Hiếu 09-03-95 A1 TL C11/12/2019
33 Phạm Vũ Hiệp 14/8/2001 A1 TL C11/12/2019
22 Trương Quốc Tấn 22/9/2000 A1 TL C11/12/2019
20 Võ Xuân Tùng 20/8/2001 A1 TL C11/12/2019
17 Danh Chí Trung 07-12-99 A1 TL C11/12/2019
18 Nguyễn Văn Luân 25/4/1999 A1 TL C11/12/2019
14 Nguyễn Văn Phước 20/1/2001 A1 TL C11/12/2019

Nếu có nhu cầu thi bằng lái hạng A1thi bằng lái xe hạng A2 hãy liên hệ đến trung tâm đào tạo lái xe tphcm để đươc hỗ trợ nhé. Ngoài ra trung tâm còn có đổi bằng lái xe quốc tế cho người nước ngoài tại Việt Nam. Bạn có thể tìm kiếm thông tin nhận bằng lái xe của mình tại mục thông báo danh sách đậu bằng lái xe A1.

Rate this post
Call Now Button