Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 11/12/2019

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 11/12/2019

THI BẰNG A1 C 11/12/2019
STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh HẠNG NGÀY THI
1 Trần Quốc Trung 24/4/1999 A1 TL C11/12/2019
2 Trần Quốc Tỉnh 30/12/1989 A1 TL C11/12/2019
3 Nguyễn Ngọc Tỉnh 24/8/1987 A1 TL báo lịch sau C11/12/2019
4 Tạ Vĩ Khang 11-11-01 A1 TL C11/12/2019
5 Hoàng Anh Linh 03-11-01 A1 TL C11/12/2019
6 Nguyễn Vĩnh Thuận 20/6/2000 A1 TL C11/12/2019
7 Huỳnh Mai Huy Hoàng 18/10/1999 A1 TL C11/12/2019
8 Nguyễn Thị Hoài Thư 20/5/1999 A1 TL C11/12/2019
9 Lê Mậu Tài 10-01-00 A1 TL C11/12/2019
10 Nguyễn Quốc Hùng 20/3/1996 A1 TL có Pet B2 C11/12/2019
11 Trần Quốc Bảo 11-11-94 A1 TL C11/12/2019
12 Phạm Nguyễn Quốc Thắng 06-03-01 A1 TL C11/12/2019
13 Nguyễn Khả Siêu 25/8/1999 A1 TL C11/12/2019
14 Huỳnh Thiên Kim 11-02-01 A1 TL C11/12/2019
15 Nguyễn Dương Khiêm 24/2/1997 A1 TL C11/12/2019
16 Nguyễn Ngọc Diệu 03-02-01 A1 TL C11/12/2019
17 Phạm Văn Thương 12-02-01 A1 TL C11/12/2019
18 Vũ Đình Duy 15/11/2001 A1 TL C11/12/2019
19 Lý Hoài Long 03-12-01 A1 TL C11/12/2019
20 Nguyễn Thị Hồng Nhung ck 09-04-97 A1 TL C11/12/2019
21 Nguyễn Thị Hiền 31/5/1905 A1 TL C11/12/2019
22 Văn Tuấn Kiệt 26/5/1990 A1 TL C11/12/2019
23 Lưu Thị Sa Mai 07-03-98 A1 TL C11/12/2019
24 Nguyễn Quốc Hữu 10-03-00 A1 TL C11/12/2019
25 Trần Tuấn Anh 21/12/2000 A1 TL C11/12/2019
26 Đặng Đình Chiến nợ 250k 27/4/1973 A1 TL C11/12/2019
27 Nguyễn Văn Bé Phi 30/6/2001 A1 TL có SK C11/12/2019
28 Huỳnh Thanh Hóa 16/3/1991 A1 TL có Pet B2 C11/12/2019
29 Nguyễn Quốc Tuấn 23/8/2001 A1 TL C11/12/2019
30 Đinh Xuân Sơn 15/6/1983 A1 TL C11/12/2019
31 Nguyễn Hoàng Duy Khôi 11-09-01 A1 TL C11/12/2019
32 Huỳnh Duy Duẫn 01-05-01 A1 TL C11/12/2019
33 Phạm Quốc Bảo 24/11/2001 A1 TL C11/12/2019
34 Lê Hùng Mạnh 08-07-98 A1 TL C11/12/2019
35 Nguyễn Long Nhật 27/12/2000 A1 TL C11/12/2019
36 Nguyễn Thị Thu Hoài 28/10/2000 A1 TL C11/12/2019
37 Lê Văn Đức Rớt TH A1 thi 9/11/2019 C11/12/2019
4 Đào Nguyễn Hoài Nam 03-05-00 A1 TL C11/12/2019
5 Nguyễn Hồng Phúc 11-05-01 A1 TL C11/12/2019
49 Lê Mạnh Hùng 22/5/1996 A1 TL C11/12/2019
40 Nguyễn Văn Tuấn 21/3/1999 A1 TL C11/12/2019
38 Ngô Đình Thọ ck 31/12/1988 A1 TL C11/12/2019
35 Lê Cao Bảo Trân nợ 250k 10-12-98 A1 TL C11/12/2019
29 Cao Thị Hiếu 09-03-95 A1 TL C11/12/2019
33 Phạm Vũ Hiệp 14/8/2001 A1 TL C11/12/2019
22 Trương Quốc Tấn 22/9/2000 A1 TL C11/12/2019
20 Võ Xuân Tùng 20/8/2001 A1 TL C11/12/2019
17 Danh Chí Trung 07-12-99 A1 TL C11/12/2019
18 Nguyễn Văn Luân 25/4/1999 A1 TL C11/12/2019
14 Nguyễn Văn Phước 20/1/2001 A1 TL C11/12/2019
Call Now Button