Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 14/12/2019

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 14/12/2019

THI BẰNG A1 C 14/12/2019
STTHỌ VÀ TÊNNgày sinhHẠNGNGÀY THI
1Trần Thanh Huy28/2/2000A1 TLC14/12/2019
2Lê Thanh Phong17/10/2000A1 TLC14/12/2019
3Huỳnh Long Phi11-06-00A1 TLC14/12/2019
4Võ Thanh Trí19/7/1989A1 TLC14/12/2019
5Trương Thị Nhật Vi10-10-01A1 TLC14/12/2019
6Nguyễn Thị Diễm Thúy29/7/2001A1 TLC14/12/2019
7Nguyễn Tiến Đạt27/10/2000A1 TLC14/12/2019
8Âu Thị Duyên11-06-92A1 TLC14/12/2019
9Trần Thị Mỹ Nhàn29/8/2000A1 TLC14/12/2019
10Trần Thị Mỹ Tiên14/12/1998A1 TLC14/12/2019
11Phạm Lê Tấn Ân ck26/5/2001A1 TL có Pet B2C14/12/2019
12Đào Hồ Anh19/7/2001A1 TLC14/12/2019
13Nguyễn Thị Tốt28/3/1992A1 TLC14/12/2019
14Ngô Thị Hà20/8/1995A1 TLC14/12/2019
15Lê Thị Ngọc Ngân02-05-93A1 TLC14/12/2019
16Lê Thị Ánh Nguyệt02-09-95A1 TLC14/12/2019
17Nguyễn Thị Yến Nhi09-12-01A1 TLC14/12/2019
18Lưu Thị Kim Anh08-07-00A1 TLC14/12/2019
19Nguyễn Văn Thường19/6/1905A1 TLC14/12/2019
20Trương Văn Tuấn Anh02-02-93A1 TLC14/12/2019
21Phan Minh Duy10-08-98A1 TLC14/12/2019
22Đỗ Duy Bình21/6/2001A1 TLC14/12/2019
23Nguyễn Hồng Minh16/10/1983A1 TLC14/12/2019
24Nguyễn Thị Ngọc Hiếu23/1/1997A1 TLC14/12/2019
25Dương Quốc Khánh16/9/1982A1 TLC14/12/2019
26Lê Ngọc Thúy Liểu07-01-94A1 TLC14/12/2019
27Tăng Tân09-12-85A1 TLC14/12/2019
28Trương Hữu Thiện ck14/12/2001A1 TLC14/12/2019
29Nguyễn Minh Đức03-12-00A1 TLC14/12/2019
30Dương Phan Vũ12-02-01A1 TLC14/12/2019
31Trần Nhất Sinh08-08-00A1 TLC14/12/2019
32Nguyễn Thế Anh Dũng15/5/1964A1 TLC14/12/2019
33Nguyễn Thị Nguyệt Thu01-01-95A1 TLC14/12/2019
34Trần Hữu Hòa23/11/2001A1 TLC14/12/2019
35Nguyễn Quốc Dũng26/11/2001A1 TLC14/12/2019
1Đinh Thị Anh Thư15/3/1995A1 TLC14/12/2019
2Diệp Thị Hường18/6/2000A1 TLC14/12/2019
3Đặng Thái Phương Dung20/12/1999A1 TLC14/12/2019
4Trần Ngọc Vân Anh21/11/2001A1 TLC14/12/2019
5Nguyễn Trần Độ20/5/1985A1 TLC14/12/2019
6Trần Thu Thảo13/9/1990A1 TLC14/12/2019
Call Now Button