Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 14/12/2019

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 14/12/2019

THI BẰNG A1 C 14/12/2019
STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh HẠNG NGÀY THI
1 Trần Thanh Huy 28/2/2000 A1 TL C14/12/2019
2 Lê Thanh Phong 17/10/2000 A1 TL C14/12/2019
3 Huỳnh Long Phi 11-06-00 A1 TL C14/12/2019
4 Võ Thanh Trí 19/7/1989 A1 TL C14/12/2019
5 Trương Thị Nhật Vi 10-10-01 A1 TL C14/12/2019
6 Nguyễn Thị Diễm Thúy 29/7/2001 A1 TL C14/12/2019
7 Nguyễn Tiến Đạt 27/10/2000 A1 TL C14/12/2019
8 Âu Thị Duyên 11-06-92 A1 TL C14/12/2019
9 Trần Thị Mỹ Nhàn 29/8/2000 A1 TL C14/12/2019
10 Trần Thị Mỹ Tiên 14/12/1998 A1 TL C14/12/2019
11 Phạm Lê Tấn Ân ck 26/5/2001 A1 TL có Pet B2 C14/12/2019
12 Đào Hồ Anh 19/7/2001 A1 TL C14/12/2019
13 Nguyễn Thị Tốt 28/3/1992 A1 TL C14/12/2019
14 Ngô Thị Hà 20/8/1995 A1 TL C14/12/2019
15 Lê Thị Ngọc Ngân 02-05-93 A1 TL C14/12/2019
16 Lê Thị Ánh Nguyệt 02-09-95 A1 TL C14/12/2019
17 Nguyễn Thị Yến Nhi 09-12-01 A1 TL C14/12/2019
18 Lưu Thị Kim Anh 08-07-00 A1 TL C14/12/2019
19 Nguyễn Văn Thường 19/6/1905 A1 TL C14/12/2019
20 Trương Văn Tuấn Anh 02-02-93 A1 TL C14/12/2019
21 Phan Minh Duy 10-08-98 A1 TL C14/12/2019
22 Đỗ Duy Bình 21/6/2001 A1 TL C14/12/2019
23 Nguyễn Hồng Minh 16/10/1983 A1 TL C14/12/2019
24 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 23/1/1997 A1 TL C14/12/2019
25 Dương Quốc Khánh 16/9/1982 A1 TL C14/12/2019
26 Lê Ngọc Thúy Liểu 07-01-94 A1 TL C14/12/2019
27 Tăng Tân 09-12-85 A1 TL C14/12/2019
28 Trương Hữu Thiện ck 14/12/2001 A1 TL C14/12/2019
29 Nguyễn Minh Đức 03-12-00 A1 TL C14/12/2019
30 Dương Phan Vũ 12-02-01 A1 TL C14/12/2019
31 Trần Nhất Sinh 08-08-00 A1 TL C14/12/2019
32 Nguyễn Thế Anh Dũng 15/5/1964 A1 TL C14/12/2019
33 Nguyễn Thị Nguyệt Thu 01-01-95 A1 TL C14/12/2019
34 Trần Hữu Hòa 23/11/2001 A1 TL C14/12/2019
35 Nguyễn Quốc Dũng 26/11/2001 A1 TL C14/12/2019
1 Đinh Thị Anh Thư 15/3/1995 A1 TL C14/12/2019
2 Diệp Thị Hường 18/6/2000 A1 TL C14/12/2019
3 Đặng Thái Phương Dung 20/12/1999 A1 TL C14/12/2019
4 Trần Ngọc Vân Anh 21/11/2001 A1 TL C14/12/2019
5 Nguyễn Trần Độ 20/5/1985 A1 TL C14/12/2019
6 Trần Thu Thảo 13/9/1990 A1 TL C14/12/2019
Call Now Button