Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 02/01/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 02/01/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Lê Châu Bảo 2/1/2020 A1
2 Nguyễn Thành Đức 2/1/2020 A1
3 Nguyễn Anh Hào 2/1/2020 A1
4 Thạch Hoàng 2/1/2020 A1
5 Dương Tử Thành 2/1/2020 A1
6 Lê Trung Nam 2/1/2020 A1
7 Nguyễn Phan Anh Tú 2/1/2020 A1
8 Vũ Đình Duy 2/1/2020 A1
9 Lê Nhật Thành 2/1/2020 A1
10 Đoàn Quốc Tiến 2/1/2020 A1
11 Ngân Văn Hiếu 2/1/2020 A1
12 Ngô Đình Thọ 2/1/2020 A1
13 Vương Quốc Toàn 2/1/2020 A1
14 Nguyễn Mai Kiều Trinh 2/1/2020 A1
15 Cao Hoàng Đạt 2/1/2020 A1
16 Nguyễn Văn Điền Anh 2/1/2020 A1
17 Phan Chí Thanh 2/1/2020 A1
18 Lai Thượng Phát 2/1/2020 A1
19 Trần Thanh Nhân 2/1/2020 A1
20 Lê Thành Tú 2/1/2020 A1
Call Now Button