Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 29/08/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 29/08/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Trần Nguyễn Đăng Khoa S 29/8/2020 A1
2 Phạm Anh Tuấn S 29/8/2020 A1
3 Đào Thủy Tiên S 29/8/2020 A1
4 Nguyễn Văn Vĩ S 29/8/2020 A1
5 Phó Khí Thu Trang S 29/8/2020 A1
6 Trần Trung Dũng S 29/8/2020 A1
7 Trương Nguyễn Ngân Hà S 29/8/2020 A1
8 Phạm Minh Đức S 29/8/2020 A1
9 Hà Anh Duy S 29/8/2020 A1
10 Nguyễn Thế Phong S 29/8/2020 A1
11 Phạm Thanh Tuấn S 29/8/2020 A1
Call Now Button