Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 11/09/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 11/09/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Chí Mạnh 11/9/2020 A1
2 Dương Nguyễn Quốc Thắng 11/9/2020 A1
3 Lê Ngọc Tuấn 11/9/2020 A1
4 Đặng Quế Anh 11/9/2020 A1
5 Trần Trịnh Minh Quân 11/9/2020 A1
6 Hoàng Yến Nhi 11/9/2020 A1
7 Trần Hoàng Gia Huy 11/9/2020 A1
8 Nguyễn Anh Duy 11/9/2020 A1
9 Nguyễn Chí Khôi 11/9/2020 A1
10 Phan Thị Thùy Trang 11/9/2020 A1
11 Hoàng Minh Đức 11/9/2020 A1
12 Huỳnh Anh Dũng Thanh 11/9/2020 A1
13 Lương Hùng Thuận 11/9/2020 A1
14 Trần Hoài Phong 11/9/2020 A1
15 Nguyễn Văn Quý 11/9/2020 A1
16 Nguyễn Anh Đức 11/9/2020 A1
17 Thân Đức Anh Kiệt 11/9/2020 A1
Call Now Button