Danh sách nhận bằng A1 thi 14/3

Danh sách hồ sơ A1 thi 14/3
STT Ho tên NS Hạng
1 Trương Trường An 1/10/2003 A1 14-3
2 Lê Hải Âu 15/4/2003 A1 14-3
3 Lương Chí Bảo 25/8/2003 A1 14-3
4 Lê Thị Tú Chi 23/2/2003 A1 14-3
5 Trần Thị Hồng Cúc 4/7/2003 A1 14-3
6 Đỗ Tiến Đạt 8/11/1993 A1 14-3
7 Hà Minh Đức 25/10/1995 A1 14-3
8 Đặng Thái Hòa 18/11/1993 A1 14-3
9 Lâm Nhật Lil 1/6/2000 A1 14-3
10 Võ Ngọc Phương Linh 8/6/2001 A1 14-3
11 Trần Thị Trúc Linh 26/12/2001 A1 14-3
12 Phạm Xuân Lộc 1/1/2000 A1 14-3
13 Nguyễn Thái Hoàng Ngân 28/1/2004 A1 14-3
14 Phạm Vương Nghi 25/10/2003 A1 14-3
15 Nguyễn Hoài Ngọc Như Ý 12/10/2002 A1 14-3
16 Mạc Diệp Nguyên Phúc 14/12/2003 A1 14-3
17 Nguyễn Trần Vĩ 7/10/2003 A1 14-3
18 Hồ Đắc Niềm Tin 13/11/1997 A1 14-3
19 Bùi Nguyễn Anh Thư 31/3/2003 A1 14-3
Rate this post
Call Now Button