Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 6/3/3021

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 6/3/3021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Lâm Phương Thảo 6/3/2021 A1
2 Trịnh Bạch Kỳ Anh 6/3/2021 A1
3 Đào Minh Trí 6/3/2021 A1
4 Huỳnh Công Khôi 6/3/2021 A1
5 Lý Gia Phú 6/3/2021 A1
6 Nguyễn Ngọc Chuyển 6/3/2021 A1
7 Lê Trường Sơn 6/3/2021 A1
8 Phạm Gia Tiến 6/3/2021 A1
9 Tô Anh Tuấn 6/3/2021 A1
10 Nguyễn Thế Mạnh 6/3/2021 A1
11 Đào Khoa Nguyên 6/3/2021 A1
Call Now Button