Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 18/01/2021

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 18/01/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Phạm Thanh Thắng 18/1/2021 A1
2 Phan Đình Trung 18/1/2021 A1
3 Lê Bình An 18/1/2021 A1
4 Đậu Thị Thu Hiền 18/1/2021 A1
5 Ung Gia Hòa 18/1/2021 A1
6 Bùi Đức Chung 18/1/2021 A1
7 Lê Thái Bảo 18/1/2021 A1
8 Lư Ngọc Quyển 18/1/2021 A1
9 Võ Hoàng Long 18/1/2021 A1
10 Mai Hồ Nhật Minh 18/1/2021 A1
11 Trần Khánh Linh 18/1/2021 A1
12 Nguyễn Đức Thuận 18/1/2021 A1
13 Lê Quang Minh 18/1/2021 A1
Call Now Button