Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 8 & 9/1/2021

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 8 & 9/1/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Lê Hải Yến 8/1/2021 A1
2 Nguyễn Thị Hải Châu 8/1/2021 A1
3 Đỗ Anh Thư 8/1/2021 A1
4 Phạm Thị Hoài Nam 8/1/2021 A1
5 Trịnh Nguyễn Quỳnh Hương 8/1/2021 A1
6 Đinh Minh Thuận 8/1/2021 A1
7 Cù Thị Diễm Huỳnh 8/1/2021 A1
8 Hoàng Quý Dương 8/1/2021 A1
9 Trần Đức Lâm 8/1/2021 A1
10 Nguyễn Thị Duyên 8/1/2021 A1
11 Lê Đường Quốc Anh 8/1/2021 A1
12 Nguyễn Quy Hòa 8/1/2021 A1
13 Lương Hữu Trọng 9/1/2021 A1
14 Kim Thiên Bảo 9/1/2021 A1
15 Lưu Bảo Trân 9/1/2021 A1
16 Trần Ngọc Trung 9/1/2021 A1
17 Lê Chí Quốc 9/1/2021 A1
18 Nguyễn Mạnh Tùng 9/1/2021 A1
19 Hoàng Thị Út Quyên 9/1/2021 A1
20 Lê Ngọc Phúc 9/1/2021 A1
21 Lê Thị Hồng Gấm 9/1/2021 A1
22 Nguyễn Thành Công 9/1/2021 A1
23 Ngô Thị Liễu 9/1/2021 A1
24 Lâm Võ Trung Trực 9/1/2021 A1
25 Trần Trung Hiếu 9/1/2021 A1
26 Nguyễn Văn Hiền 9/1/2021 A1
27 Đinh Thị Hậu 9/1/2021 A1
28 Trần Khánh Nhi 9/1/2021 A1
29 Nguyễn Văn Thiên 9/1/2021 A1
30 Lê Hoàng Anh 9/1/2021 A1
Call Now Button