Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 15/3/2021

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 15/3/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Dương Hoàng Thông 15/03/2021 A1
2 Mai Ngọc Hồng 15/03/2021 A1
3 Võ Minh Quân 15/03/2021 A1
4 Ngô Quang Huy 15/03/2021 A1
5 Trần Hà Đức 15/03/2021 A1
6 Nguyễn Hữu Phước 15/03/2021 A1
7 Bùi Nhật Nam 15/03/2021 A1
8 Giang Thị Hồng Cẩm 15/03/2021 A1
9 Phạm Hạnh Nhi 15/03/2021 A1
10 Huỳnh Lâm Gia Tịnh 15/03/2021 A1
11 Nguyễn Bảo Ngọc 15/03/2021 A1
12 Hoàng Thị Trang 15/03/2021 A1
13 Đạo Quang Phụng 15/03/2021 A1
14 Hồ Minh Trí 15/03/2021 A1
15 Võ Thị Kim Kiều 15/03/2021 A1
16 Bùi Văn Minh 15/03/2021 A1
17 Trần Lê Hoài Thy 15/03/2021 A1
18 Nguyễn Sĩ Tấn Danh 15/03/2021 A1
19 Bùi Quang Đạo 15/03/2021 A1

Tags

bằng a1 2021
Call Now Button