Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 16/08/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 16/08/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI Hạng
1 Nguyễn Đăng Khôi C 16/8/2020 A1
2 Nguyễn Lâm Hoàng Anh C 16/8/2020 A1
3 Trịnh Thanh Xuân C 16/8/2020 A1
4 Nguyễn Trọng Phi C 16/8/2020 A1
5 Phạm Quốc Vinh C 16/8/2020 A1
6 Hồ Vân Anh C 16/8/2020 A1
7 Lê Kim Thảo C 16/8/2020 A1
8 Lê Hữu Đức C 16/8/2020 A1
9 Trần Đình Tuấn C 16/8/2020 A1
10 Nguyễn Thanh Bình C 16/8/2020 A1
11 Lê Nguyên Thanh C 16/8/2020 A1
12 Chung Hung Minh C 16/8/2020 A1
13 Lê Thị Hoài Nhớ C 16/8/2020 A1
Call Now Button