Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 25/05/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 25/05/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Trầm Tuyết Anh 25/5/2020 A1
2 Lê Thị Minh Thư 25/5/2020 A1
3 Phạm Khánh Minh 25/5/2020 A1
4 Y Chương ÊBan 25/5/2020 A1
5 Phan Thanh Kim Huệ 25/5/2020 A1
6 Cam Quốc Khánh 25/5/2020 A1
7 Trương Vĩnh Ân 25/5/2020 A1
8 Võ Hồ Khánh Long 25/5/2020 A1
9 Đặng Mậu Triết 25/5/2020 A1
10 Nguyễn Mạnh Thắng 25/5/2020 A1
11 Đặng Thị Thanh Huyền 25/5/2020 A1
12 Nguyễn Triệu Vỹ 25/5/2020 A1
13 Nguyễn Công Toàn Thiện 25/5/2020 A1
14 Nguyễn Thị Phương 25/5/2020 A1
15 Nguyễn Đức Vinh 25/5/2020 A1
16 Nguyễn Thanh Quý 25/5/2020 A1
17 Trần Thị Phương Linh 25/5/2020 A1
18 Phạm Thị Kiều Thu 25/5/2020 A1
19 Huỳnh Gia Băng 25/5/2020 A1
20 Bùi Hữu Đức 25/5/2020 A1
21 Trần Vũ Đại 25/5/2020 A1
22 Mai Thanh Hùng 25/5/2020 A1
23 Trần Thu Uyên 25/5/2020 A1
24 Lê Mai Phong 25/5/2020 A1
25 Đỗ Hoàng Ân 25/5/2020 A1
26 Nguyễn Thị Tường Vi 25/5/2020 A1
27 Bùi Thị Mỹ Ngọc 25/5/2020 A1
28 Lê Thị Mỹ Dung 25/5/2020 A1
29 Lê Hoàng Linh 25/5/2020 A1
30 Thái Thành Tâm 25/5/2020 A1
31 Nguyễn Huỳnh Sang 25/5/2020 A1
32 Lê Đình Giỏ 25/5/2020 A1
33 Nguyễn Văn Đức Lợi 25/5/2020 A1
34 Trần Văn Đạt 25/5/2020 A1
35 Lê Việt Trang 25/5/2020 A1
36 Tống Doãn Thành 25/5/2020 A1
37 Nghiêm Xuân Trí 25/5/2020 A1
38 Nguyễn Minh Hoàng 25/5/2020 A1
Call Now Button