Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 24/05/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 24/05/2020

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Nguyễn Hoàng Minh Kha 24/5/2020 A1
2 Lê Thị Hồng Đào 24/5/2020 A1
3 Bùi Nguyệt Minh 24/5/2020 A1
4 Nguyễn Bảo Như 24/5/2020 A1
5 Nguyễn Văn Tài 24/5/2020 A1
6 Nguyễn Văn Hoàng 24/5/2020 A1
7 Nguyễn Phương Huy 24/5/2020 A1
8 Phan Chí Bình 24/5/2020 A1
9 Phan Vũ Minh Trường 24/5/2020 A1
Call Now Button