Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 23/5/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 23/5/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Vũ Đức Minh 23/5/2020 A1
2 Nguyễn Văn Hoài 23/5/2020 A1
3 Nguyễn Thị Ngọc Trang 23/5/2020 A1
4 Nguyễn Tống Hải Đăng 23/5/2020 A1
5 Trần Văn Sơn 23/5/2020 A1
6 Nguyễn Việt Anh nợ 150k 23/5/2020 A1
7 Nguyễn Đức Trọng 23/5/2020 A1
8 Lê Tuấn Vũ 23/5/2020 A1
9 Võ Hoàng Hà 23/5/2020 A1
10 Nguyễn Văn Vượng 23/5/2020 A1
11 Nguyễn Quang Minh 23/5/2020 A1
12 Lê Bảo Duy 23/5/2020 A1
13 Nguyễn Trung Qui 23/5/2020 A1
14 Nguyễn Anh Việt 23/5/2020 A1
15 Nguyễn Hữu Tín 23/5/2020 A1
16 Phan Quốc Dũng 23/5/2020 A1
17 Nguyễn Thị Thùy Dung 23/5/2020 A1
18 Nguyễn Tấn Phước ck 23/5/2020 A1
19 Lê Hồng Nhan 23/5/2020 A1
20 Đinh Ngọc Trọng 23/5/2020 A1
21 Dương Thế Vinh 23/5/2020 A1
22 Đậu Gia Kiên 23/5/2020 A1
23 Nguyễn Hoàng Duy 23/5/2020 A1
24 Trần Văn Trạt – Thiên Phúc Thuần 23/5/2020 A1
25 Lê Mạnh Vũ 23/5/2020 A1
26 Phạm Hoàng Vũ 23/5/2020 A1

[UpDte 23/05/2020] – Danh Sách Nhận Bằng A1 Mới Nhất HCM

Call Now Button