Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 11/06/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 11/06/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI Hạng
1 Nguyễn Vũ Luân 11/6/2020 A1
2 Trần Minh Khang 11/6/2020 A1
3 Phạm Thị Thanh Trúc 11/6/2020 A1
4 Trần Tuấn Phong 11/6/2020 A1
5 Ngô Công Ty 11/6/2020 A1
6 Nguyễn Việt Chiến 11/6/2020 A1
7 Nguyễn Ngọc Phương 11/6/2020 A1
8 Trịnh Văn Sơn 11/6/2020 A1
9 Nguyễn Phương Vy 11/6/2020 A1
10 Phạm Hoàng Thành 11/6/2020 A1
11 Phạm Duy Khoa 11/6/2020 A1
12 Trần Hải Đăng 11/6/2020 A1
13 Đinh Thị Thu Thảo 11/6/2020 A1
14 Huỳnh Đình Đức 11/6/2020 A1
15 Nguyễn Hữu Tuân 11/6/2020 A1
16 Lê Ngọc Liêm 11/6/2020 A1
17 Võ Khánh Toàn 11/6/2020 A1
Call Now Button