Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 25/12/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 25/12/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Trần Nguyên Minh Ngọc 25/12/2020 A1
2 Vũ Ngọc Hòa 25/12/2020 A1
3 Phan Tiến Dũng 25/12/2020 A1
4 Trần Thanh Tuấn 25/12/2020 A1
5 Châu Hữu Phước 25/12/2020 A1
6 Trần Phương Uyển My 25/12/2020 A1
7 Đào Tiến Thành 25/12/2020 A1
8 Lê Trọng Phúc 25/12/2020 A1
9 Ngô Gia Qúi 25/12/2020 A1
10 Hoàng Duy 25/12/2020 A1
11 Nghiêm Tạ Công Tố Uyên 25/12/2020 A1
12 Nguyễn Thị Kim Chi 25/12/2020 A1
13 Nguyễn Hiếu Nghĩa 25/12/2020 A1
14 Nguyễn Trọng Hiệp 25/12/2020 A1
15 Lê Thanh Trí 25/12/2020 A1
16 Nguyễn Thanh Tiến 25/12/2020 A1
17 Nguyễn Đình Quang 25/12/2020 A1
18 Nguyễn Thị Kiều Oanh 25/12/2020 A1
Call Now Button