Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 28/10/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 28/10/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Đoàn Thị Đỗ Uyên 28/10/2020 A1
2 Hoàng Thị Loan 28/10/2020 A1
3 Nguyễn Hoài Lộc 28/10/2020 A1
4 Lê Nguyễn Thanh Nhã 28/10/2020 A1
5 Bùi Nguyễn Ngọc Tuấn 28/10/2020 A1
6 Phạm Thanh Tuấn 28/10/2020 A1
7 Nguyễn Thị Kim Thoa 28/10/2020 A1
8 Phạm Thị Hồng Vân 28/10/2020 A1
9 Nguyễn Phạm Bảo Huân 28/10/2020 A1
10 Nguyễn Thanh Tâm 28/10/2020 A1
11 Nguyễn Văn Minh 28/10/2020 A1
12 Lương Thị Mỹ Tâm 28/10/2020 A1
13 Trần Bảo Sơn 28/10/2020 A1
14 Nguyễn Ngọc Châu 28/10/2020 A1
Call Now Button