Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 11/1/2021

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 THI NGÀY 11/1/2021

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG
1 Nguyễn Trung Phong 11/1/2021 A1
2 Nguyễn Khắc Bảo Long 11/1/2021 A1
3 Nguyễn Đình Hoàng Tuế 11/1/2021 A1
4 Nguyễn Ngọc Chung 11/1/2021 A1
5 Đinh Văn Núi 11/1/2021 A1
6 Huỳnh Gia Đạt 11/1/2021 A1
7 Nguyễn Thanh Lâm 11/1/2021 A1
8 Nguyễn Nhật Nam ck 11/1/2021 A1
9 Thái Thị Mỹ Hạnh 11/1/2021 A1
Call Now Button