Home / Thông Báo Danh Sách Nhận Bằng / DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 20/5/2020

DANH SÁCH NHẬN BẰNG A1 NGÀY 20/5/2020

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THI HẠNG-Seri
1 Nguyễn Văn Thinh 20/5/2020 A1
2 Huỳnh Minh Anh 20/5/2020 A1
3 Phan Văn Nghĩa 20/5/2020 A1
4 Bùi Đăng Quốc Khải 20/5/2020 A1
5 Vũ Văn Đạt 20/5/2020 A1
6 Nguyễn Anh Tú 20/5/2020 A1
7 Nguyễn Hà Phương Anh 20/5/2020 A1
8 Lê Viết Trí 20/5/2020 A1
9 Đinh Ngọc Hoàng 20/5/2020 A1
10 Lê Thanh Tiến 20/5/2020 A1
11 Trần Minh Thông 20/5/2020 A1
12 Triệu Tùng 20/5/2020 A1
13 Lương Quyết Thắng 20/5/2020 A1
14 Nguyễn Quốc Cường 20/5/2020 A1
15 Nguyễn Trí Phúc 20/5/2020 A1
Call Now Button