Tổng hợp các lỗi vi phạm giao thông bị tước giấy phép lái xe

Tổng hợp các lỗi vi phạm giao thông bị tước giấy phép lái xe 2

Đối với giấy phép lái xe ô tô

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm điểm h, I, khoản 3, điều 5, nghị định 46:

 • h) Điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác, vật khác ( trừ trường hợp kéo theo một rơ mooc hoặc một xe ô tô, xe máy chuyên dụng khác khi xe này không tự chạy được); điều khiển xe ô tô đẩy xe khác, vật khác; điều khiển xe kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc kéo thêm rơ mooc hoặc xe khác, vật khác; không nối chắc chắn, an toàn giữa xe kéo và xe được kéo khi kéo nhau;
 • i) Chở người trên xe được kéo, trừ người điều khiển; Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm điểm b, c, khoản 4, điều 5, nghị định 46
 • b) Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “ Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 8 Điều này và các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;
 • c) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ tường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà.

 

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm điểm e, g,h khoản 4, điều 5, nghị định 46:

 • e) Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên;
 • g) Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định khi xe ô tộ bị hư hỏng ngay tại nơi đương bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
 • h) Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; quay đầu xe, lùi xe trên đường cao tốc; không tuân thủ quy đinh về khoản cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc;

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm điểm a, b, khoản 5, điều 5, nghị định 46:

 • a) Không chấp hành hiệu lên của đèn tín hiệu giao thông;
 • b) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm điểm a, b, d, khoản 6, điều 5, nghị định 46:

 • a) Điều khiển xe trê đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam trên 100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam trên 1 lít khí thở;
 • b) Vượt trong các trường hợp cấm vượt; không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hớp không được phép
 • d. Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm điểm a, c, khoản 7, điều 5, nghị định 46:

 • a) ĐIều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35km/h;
 • c. Không tuẩn thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc; khi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đặt ngay biển báo hiện nguy hiểm theo quy định.

Chuyên Đề Pháp Luật Giao Thông Phổ Biến

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng đối với vi phạm điểm b, khoản 7, điều 5, nghị định 46:

b) Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn;

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng đối với vi phạm điểm c, d, đ khoản 8, điều 5, nghị định 46:

 • c) Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông hoặc không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông;
 • d) Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường
 • đ) Điều khiển xe chạy quá tốc tộ quy đinh trên 35 km/h.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng đối với vi phạm điểm b khoản 8 và khoản 10, điều 5, nghị định 46:

 • Khoản 8) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.25 mliigram đến 0.4 miligam/ 1 lít khí thở;
 • Khoản 10) điều 5) Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe hoặc gây tai nạn giao thông.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng đối với vi phạm điểm d khoản 8 và khoản 10, điều 5, nghị định 46: Điều khiển xe lạng lách đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ; dùng chân điền khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường;

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng đối với vi phạm điểm a khoản 8 và khoản 9, điều 5, nghị định 46:

 • Khoản 8) ĐIều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;
 • Khoản 9) ĐIều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có mồng đồ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/1 lít khí thở;

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Đối với giấy phép lái xe môtô

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm điểm b,c,I,m khoản 4 điều 6, nghị định 46:

 • b)Chở theo từ 03 người trở lên trên xe;
 • c)không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;
 • i)Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;
 • m)không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm điểm b,đ- khoản 5 điều 6, nghị định 46:

 • b)Điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc;
 • đ)Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ;

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm khoản 6 điều 6, nghị định 46: Điều khiên xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.25 miligam đến 0.4 miligam/1 lít khí thở.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng đối với vi phạm điểm a khoản 7, điểm a khoản 8 điều 6, nghị định 46:

 • Điểm a, khoản 7) Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy;
 • Điểm a, khoản 8) Điều khiển xe chạy quá tốc tộ quy định trên 20 km/h;

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng đối với vi phạm điểm b,c khoản 7 điều 6, nghị định 46:

 • b)không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; vượt xe hoặc chuyển làn đường trái quy định gây tai nạn giao thông;
 • c)gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng đối với vi phạm khoản 9 điều 6, nghị định 46:

 • a)Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; năm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe;
 • b)điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị;
 • c)điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh;
 • d)điều khiển xe thành nhóm từ 2 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng nếu tái phạm đối với vi phạm khoản 9 điều 6, nghị định 46:

 • a)Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; năm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển xe khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe;
 • b)điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị;
 • c)điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh;
 • d)điều khiển xe thành nhóm từ 2 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng nếu tái phạm đối với vi phạm điểm b, c khoản 8 điều 6, nghị định 46:

 • b)không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người thi hành công vụ;
 • c)điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0.4 miligam/1 lít khí thở.

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Blog Giao Thông

Rate this post
Call Now Button